Jakie siły działają na ciało zsuwające się z równi?

Aby obliczyć siłę wypadkową musimy odpowiedzieć sobie najpierw na powyższe pytanie.
Wyliczymy te siły po kolei.

Siła ciężkości

Ponieważ jesteśmy na Ziemi, więc działa siła ciężkości.

Siła ta skierowana jest w dół, a jej wartość zależy od masy klocka (P = m× g).

Gdyby działała tylko ta jedna siła, to ciało spadałoby swobodnie.

Jednak spadaniu przeciwdziała siła...

 

Siła reakcji podłoża (reakcji równi)

Dzięki sile reakcji klocek nie może sforsować kierunku prostopadłego do powierzchni równi.

Wartość siły reakcji jest dokładnie równa wartości składowej siły ciężkości prostopadłej do równi.

W efekcie obie siły prostopadłe do powierzchni równi równoważą się i klocek nie przesuwa się wzdłuż kierunku prostopadłego do równi.

 

 

 

Siła tarcia na równi

Siła tarcia jest przeciwna do kierunku ruchu, a więc dla klocka zsuwającego się będzie skierowana wzdłuż równi, do góry. Wartość tej siły zależy od współczynnika tarcia klocka o równię.

Siłę tarcia rysujemy zwykle "przytuloną" do równi, aby podkreślić jej źródło - powierzchnię równie.

 

 

I to już wszystkie siły!

Na ciało działają tylko trzy siły zewnętrzne: ciężkości, reakcji podłoża i tarcia.

W szczególności nie ma (!!!) żadnej dodatkowej "siły ruchu", czy specjalnej siły dzięki której klocek miałby się poruszać. Rysowanie, czy wyobrażanie sobie takiej siły w tej sytuacji (i większości podobnych) jest błędem.

To dlaczego się ciało porusza, jeśli nie ma siły ruchu? - Ano dlatego, że albo WCZEŚNIEJ siła pełniąca rolę napędu zadziałała (teraz już nie działa, więc jej nie rysujemy), czyli np. podczas ruchu w górę równi, albo rolę napędzającą pełni aktualnie siła ciężkości.