Pojęcie środka masy

Dość powszechnie używanym pojęciem związanym z bryłami, ciałami sztywnymi (ale nie tylko z nimi) jest środek masy. Dzięki temu pojęciu w wielu sytuacjach skomplikowany ruch bryły daje się opisać wygodnie jako złożenie ruchu punktu materialnego i obrotu. 

Co to jest środek masy?
Najłatwiej jest zrozumieć to pojęcie wychodząc od bardzo bliskiego mu środka ciężkości.

Przykład - doświadczalne wyznaczanie środka ciężkości:

Weźmy dowolny przedmiot o w miarę symetrycznych kształtach i postarajmy się podeprzeć go w jednym miejscu tak, aby go w całości utrzymywać. Z doświadczenia wiadomo, że aby dobrze podeprzeć przedmiot, utrzymując go za pomocą jednego punktu podparcia, niezbędne jest nieco prób, bo nie tak łatwo jest odpowiednie miejsce znaleźć. I najczęściej tylko jeden punkt (czasem nieco rozciągły, jeśli samo podparcie jest szerokie) pozwoli nam na wykonanie założonego zadania.

Na poniższych rysunkach przedstawione jest praktyczne rozwiązanie tego zadania dokonane przez autora. 

Przyjrzyjmy się jeszcze raz rysunkom. Tym razem w kontekście umieszczonego pod nim komentarza.

Punkt stabilnego podparcia (także stabilnego zawieszenia) przedmiotów symetrycznych jest położony pod (lub nad) środkiem geometrycznym. 


Punkt podparcia przedmiotów nieregularnych jest przesunięty w stronę obszaru o większym ciężarze.