Fizykon.org - strona główna   | O witrynie |O autorze witryny | kontakt z autorem |

Notatka z końferencji

W ostatnich dniach w stajni w Końskich odbyła się końferencja dotycząca "Końca Końskiej Konieczności".

W pięknych wnętrzach stajennych goście mogli wybierać - na parterze szatnia i barek do końtemplowania spirytualnego, na pierwszej końdygnacji odbywały się zajęcia końferencji, kuluarowym rozmowom służył balkoń. Wśród zaproszonych gości pojawiły się takie osobistości jak końgresmeni z Końga, końsul i grupa polityków z "Końfederacji Końserwatywnej".
Najpierw w skońdensowanej formie prowadzący końferanasjer wprowadził zgromadzonych gości w tematykę Końca Konieczności. Następnie przy końsoli końputera prezentacyjnego zasiadł koństruktor końputerowych systemów operacyjnych. W zwięzłych słowach wyjaśnił problemy związane ze zmianą daty w końputerowych danych. Okazuje się, że końfiguracja systemów operacyjnych nie umożliwia łatwej końwersji systemów końputerowych ze standardu przed końcem na standard pokońcowy. Końsekwencje tego faktu mogą być poważne. Od zakońspirowanych koni trojańskich w niekońcesjonowanych programach końwertujących, poprzez błędną końsumpcję danych, aż do Końca Konieczności. Prowadzący koństatował, że koństrukcja systemów końputerowych jest niezwykle wrażliwa na "problem końca". Brak uregulowań prawnych i nonszalancka niefrasobliwość koństruktorów doprowadziły do strasznej perspektywy, alternatywy i prerogatywy... Końtynuacja tego stanu rzeczy może spowodować koniec Stadniny!
Zapanowała koństernacja. Brak koństruktywnych końcepcji rozwiązania problemu i wyczerpanie się płynnych kartofli za końtuarem barku, wywołało wśród gości depresję.
Wtedy koń końserwatywny z koniem antykońserwatywnym zgłosili propozycję końfiskaty starych końputerów, końcesje oraz końtrolę wykorzystania nowych. Końduktorzy mieliby chodzić i końtrolować końcówki końputerowe i końsole.
Jednak tak końtrowersyjna końcepcja musiała spotkać się ze sprzeciwem. Filozof Końfucjusz nazwał ją pogwałceniem Koństytucji i zamachem na wolność końkurencji. Umiarkowany końgresmen Koniuszy nazwał wręcz końserwatystów zdrajcami i przestrzegł, że będzie to sprzyjać przemytowi końtrabandy niekońcesjonowanych końputerów. Końtekst tej propozycji jest jasny - chodzi o końtrolę naszych końputerowych zasobów.
Pomysłodawca końtratakował - wam chodzi tylko o końtestację koństruktywnych końkluzji! Jeśli chodzi o KONIEC, nie można być końformistą!
Sytuację próbował łagodzić końferansjer:
Konie! - rżał - To nie jest koństruktywna końwersacja! Potrzebna nam jest końsolidacja stadniny, a nie zaognianie końfliktów!
Jednak jego końtemplacyjna, spokojna postawa końtrastowała z nastawieniem obecnych na końferencji. Nie pomogło walenie kopytem w mównicę, ani końtrola mikrofonów z końsoli sterującej.
Dyskusja zrobiła się bardzo końtrowersyjna:
Dość już końszachtów za zadem naszej stadniny! Dość przerzucania pieniędzy na obce końta! Dość pokońtnych końtraktów - krzyczeli jedni. To wy końtaktujecie się z obcymi stadninami! Dość końcescji i końtyngentów na płynny owies i obrok - końtrowali drudzy. Końtynuacja końferencji stała się niemożliwa.

Sytuację uratowała dopiero dostawa płynnej pszenicy do barku. Gdy uczestnicy końferencji oblegli końtuar w niepamięć poszły stare końflikty i końtrowersje. Końwój zgodnych podchmielonych koni przemaszerował na balkoń.
Następny dzień był nudny, zgodzono się na propozycję wydania okólnika i deklaracji zgodności, czym sprawę w końcu załatwiono.
Załobnym akcentem uroczystości było oddanie ostatniej posługi naszemu drogiemu przyjacielowi Konowałowi. Końdukt żałobny ze stajni do miejsca spoczynku przeszedł ulicami Końskich. Wdowie i końkubinie złożono końdolencje.
Końferencję zakończono odrżeniem hymnu Końfederacjii, zaś cały końgres zamknięto końcertem na końtrabasie, połączonym z końkursem końskich piękności.

Koński słowniczek

Nieślubny związek koni - końkubinat
Wątpliwości dotyczące koni - końtrowersje
Umowa między końmi - końtrakt
Koń, który przebiegł Wielką Pardubicką - wykończony, sama wielka Pardubicka to końkurs
Miejsce zabaw koni - balkoń
koński pomysł - końcepcja
Rżenie stada koni - końcert
Końskie pozwolenie - końcesja
Koń, którego trzeba się strzec - końduktor końtroler
Koński związek - końfederacja, lub końgregacja
Zjazd koni - końgres
Koń w TV - końferansjer
Zgodny koń - końformista
Mądry koń - Końfucjusz
Starcie między końmi - końfrontacja
Republika końska - Końgo
Końskie wnioskowanie - końkluzja
Koński fakt - końkret
Koński kwiatek - końwalia, lewkonia.
końkurent, końcentracja, końdensator, końcern,

Ostatnie zdanie tego tekstu o koniach - końcówka