Mail z dnia 09 06 2014

Ważność: Wysoka

Od: Rada Obrony Europy Data:
9 czerwca 2014 12:43
Do: Prezydent Nim Czong

Szanowny Panie Prezydencie Dane wywiadowcze dotyczące poczynań Pana i Pana Rządu wykazały co następuje:

W dniu 8 czerwca 2014 wydał Pan rozkaz odpalenia rakiet balistycznych wycelowanych we Wspólnotę Europejską. Odpalenie miało nastąpić 9 czerwca tegoż roku o godzinie 5:30
Efektem ataku byłaby śmierć ponad 80% ludności Europy Stawia to Pana na czele listy złoczyńców wszechczasów, choć, z przyczyn o których piszemy niżej, Pańskie plany nie będą zrealizowane. Aby uspokoić nerwową atmosferę panującą w Pana sztabie informujemy:
  1. Awarie komputerów zarządzających startem rakiet nie są przypadkowe.
  2. Stan zdrowia generała Liu może ulec poprawie wyłącznie w wyniku zaprzestania prób agresji na Nasz Blok
  3. Awaria wszystkich systemów łączności nie jest możliwa do usunięcia metodą zwykłych napraw
  4. Uaktywnienie się wirusów w systemach komputerowych nie jest przypadkowe.

Nawet znając przyczyny wszystkich nieprawidłowości działania Pańskiej armii, nie jest możliwe zaradzenie im w czasie krótszym niż 1,5 roku. Dlatego należy odwołać ekipy naprawcze i skierować całą energię na wypełnianie naszych poleceń.

Jednak wcześniej krótkie wyjaśnienie.
Doszły Pana niedawno wieści o tajnym projekcie "Edward", skupiającym w Europie 5000 specjalistów najwyższej klasy. Wie Pan też, że obiektem badań jest nanotechnologia.
Niniejszym przedstawiamy Panu część efektów naszej pracy nad tym projektem. Proszę więc przyjąć do wiadomości co następuje:

Wszystkie kluczowe komputery sterujące urządzeniami militarnymi w Pana armii są nadzorowane przez miniaturowe urządzenia elektroniczne. Chipy wielkości pyłku kurzu ledwo dostrzegalne gołym okiem osiadły na głównych podzespołach komputerów i mogą modyfikować stany rejestrów pamięci. Oprócz tego niektóre urządzenia, wyposażone w aktywne związki chemiczne są w stanie na rozkaz wysłany z naszej centrali dokonać nieodwracalnych zniszczeń w układach elektroniki.
Nasze komputery o rozmiarach 0,2 mm umieściły w sieci komputerowej łączności wirusy dezorganizujące pracę systemu. Nie ma sensu nerwowe poszukiwanie nośników pomięci zawierających wirusy, ponieważ są one dostarczane do systemu przez bezpośrednią modyfikację rejestrów procesora.
W Pana krwi znajduje się w tej chwili ok. 300 mikrochipów monitorujących działanie organizmu oraz mogących wpływać na procesy życiowe. Przypomina Pan sobie zapewne niedawne obezwładniające bóle mięśni i głowy zjawiające się w niespodziewanych momentach i przechodzące bez śladu...
We krwi członków sztabu Pana armii zostały zamontowane podobne urządzenia
Pył i mikroorganizmy w Pana gabinecie, a także w innych pomieszczeniach, w których Pan przebywa zawierają mikroskopijne urządzenia rejestrujące każdy Pana ruch i słowo.
W dowolnej chwili jesteśmy w stanie zdalnie uruchomić połączenie składników binarnej trucizny mogącej całkowicie zniszczyć wszystkie formy życia w Pana posiadłości, sztabie, Pałacu Rządu i Parlamencie. Urządzenia zawierające składniki tej broni zostały dostarczone w postaci elementów o wielkości 0,3 mm a następnie zamontowane w ścianach, meblach i urządzeniach elektrycznych. Część z nich unosi się swobodnie w powietrzu w postaci pyłu.
Ogólnie cały obszar życia i działalności Pana oraz Pana rządu znajduje się pod naszą pełną obserwacją i kontrolą.
Pod kontrolą znajdują się tez inne rozległe obszary działalności Pana Państwa.

Przejdźmy do poleceń. Oto ich lista na dzień dzisiejszy:

  1. natychmiastowe odwołanie wszystkie rozkazy dotyczące działań Pana armii wobec innych Państw
  2. zdegradowanie generała Liu (w przeciwnym razie będziemy musieli doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń w jego organizmie)
  3. zwolnienie naszych pracowników uwięzionych w dniu 4 czerwca br.
  4. zwolnienie wszystkich więźniów politycznych
  5. zaniechanie wszelkich prac nad rozwojem nowych rodzajów broni
  6. oczekiwanie na następne polecenia

W przypadku niespełnienia naszych żądań, dokonamy unicestwienia Pana armii - definitywnego zniszczenia systemów łączności, wywiadu, sterowania oraz usunięcia członków Pana sztabu, a Pana jako prezydenta w szczególności. Jednocześnie informujemy, że posłuszeństwo naszym rozkazom zostanie nagrodzone - utrzyma Pan stanowisko prezydenta, oczywiście pod naszym protektoratem.

Z poważaniem

Michael Derrel - Przewodniczący Rady

P.S. Jest to jeden z ostatnich maili. W przyszłości wszelkie polecenia będą kierowane bezpośrednio do jednego 34 mikroprocesorów zamontowanych w Pana mózgu. Dzięki temu nasze rozkazy będą szybko i bezpośrednio docierały do świadomości. Informatycy pokonują już ostatnie problemy z driverami dostępu do fal mózgowych...

PS.2 Chipy w Pana organizmie wykryły poważne zagrożeniem nowotworem wątroby. Radzimy jak najszybsze zasięgnięcie porady lekarskiej.

PS.3 Próby dogonienia naszych Państw w nanotechnologii są bezcelowe. Już pierwsza faza naszego projektu badawczego pochłonęła 100 miliardów euro. Do chwili obecnej w opisywane przedsięwzięcie zainwestowano już ponad 6 bilionów euro. Tymczasem Pan większość funduszy skierował na budowę rakiet i głowic nuklearnych...

 

Raport z wykonania zadania przez agenta 014.

Dnia 21 grudnia 2012
Informuję, że operacja wszczepienia do krwi Prezydenta Nim Czong chipów kontrolnych KZ 607 zakończyła się pełnym sukcesem. Pojazd transportowy imitujący muchę przedostał się do sali obrad. Po zamontowaniu urządzeń kontrolnych w fotelach nastąpiło uruchomienie przekaźników pomocniczych. W tym samym czasie aparat DWJ34 dostarczył globulki z chipami KZ 607 do ulubionego prezydenckiego kawioru. W efekcie pierwszej fazy operacji udało się w organizmie prezydenta umieścić aż 60 z ogólnej liczby 3000 mikrochipów wysłanych do białego pałacu. Wszystkie urządzenia, z wyjątkiem dwóch są w pełni gotowości. W tej chwili aktywowano 10 z nich. Pozostałe 48 chipów KZ 607 może być aktywowanych w przypadku awarii aktualnie działających.

Podpis cyfrowy: Agent B 014

Kod szyfru: D4085