Pole elektryczne, a pole elektromagnetyczne

Pole elektryczne wg szkolnej definicji jest to obszar, w którym działają siły elektryczne. Jednak autor owego tekstu nie do końca się z ową definicją zgadza...
Dlaczego się nie zgadza?
- Otóż w rzeczywistości fizycy gdy mówią o polu elektrycznym, to wcale nie myślą o samym obszarze, o przestrzeni. Przestrzeń - owszem - jest. Jednak pole to nie przestrzeń jako taka, tylko "właściwość" do owej przestrzeni "doczepiona". Poza tym (co się później wyjaśni) nie da się pola elektrycznego rozpatrywać bez uwzględniania w pewnych warunkach pola magnetycznego. Właściwie należałoby mówić o jednym polu: elektromagnetycznym.

Dlatego, wg autora tekstu, bardziej zgodna z intencjami fizyków byłaby definicja w rodzaju: 
Pole elektromagnetyczne jest właściwością przestrzeni związaną z obecnością ładunków elektrycznych, powodującą, że pomiędzy tymi ładunkami pojawi się pewien szczególny rodzaj oddziaływania.

- Niby prawie to samo, a jednak trochę inaczej. Może z resztą w niektórych podręcznikach napisano definicję w powyższym (lub bardzo podobnym) brzmieniu. 

Jak by nie definiować pola, najważniejsze są konkrety, czyli same właściwości pola elektrycznego. Oto one:

znana nam materia występuje w trzech stanach ładunkowych (patrz Ładunek elektryczny);
ładunki umieszczone w pewnej odległości od siebie oddziaływują na siebie siłami zależnymi od wzajemnej odległości;
różne postacie tego oddziaływania "wypełniają" przestrzeń, a nawet mogą się w niej przemieszczać w postaci fali (fali elektromagnetycznej).

I to tak w skrócie. Więcej będzie można się dowiedzieć z kolejnych rozdziałów poświęconych zjawiskom elektrycznym i magnetycznym. 

 

Pole elektrostatyczne

"Czysta" postać pola elektrycznego występuje w przypadku, gdy ładunki się nie poruszają. Takie pole nazywane jest polem elektrostatycznym.

Na rysunkach pole elektrostatyczne przedstawiane jest w postaci linii sił pola. Linie te pokazują w którą stronę działa siła na niewielki dodatni ładunek (tzw. ładunek próbny) umieszczony w tym polu.

     

Na rysunkach powyżej przedstawione są linie sił pola elektrostatycznego pojedynczego punktowego ładunku dodatniego i ujemnego.

Więcej informacji na temat działania pola elektrostatycznego pochodzącego od ładunków punktowych znajduje się w rozdziale Prawo Coulomba.

 

Michał Dyszyński - zmodyfikowano 29.05.2014