Wektory, Skalary - wprowadzenie

W fizyce mamy najczęściej do czynienia z dwoma rodzajami wielkości fizycznych: 

wielkościami skalarnymi (zwykłymi liczbami)
wielkościami wektorowymi (opisywanymi albo przez kilka lub więcej liczb, albo rysowanymi jako strzałki)

Wektory są używane do opisu wielkości mających kierunek - np. siła działa w jakimś kierunku, prędkość też wyróżnia określony kierunek ruchu itp.

Skalary stosowane są do opisu wielkości bezkierunkowych - np. czas, temperatura itp...

Jak poznać, czy symbol literowy wielkości oznacza wielkość wektorową, czy skalarną?

Wektory

Skalary

Wektory zapisuje się w podręcznikach najczęściej na dwa sposoby:
jako literę oznaczającą wielkość fizyczną ze strzałką.
- drukiem pogrubionym (często też pochyłym). - np. F (wektor siły F).

 

Skalary w tekście, to po prostu zwykłe litery, drukowane zazwyczaj czcionką pochyłą - np. m, t, q - czyli masa, czas, ładunek.

 

Teraz zajmijmy się szkolną definicją wektora.