Przykład zastosowania prawa Hooke’a

Obliczmy o ile wydłuży się 10 metrowy drut stalowy o polu przekroju poprzecznego równym 2 mm2, obciążony ciężarem o wartości 100 N (obciążnik ok. 10 kilogramowy). Moduł Younga dla stali wynosi 2,2·1011 N/m2.

Obliczenia:

Będziemy korzystać ze wzoru na wydłużenie:

 

Mamy dane wszystkie wartości, jednak dla pola przekroju poprzecznego trzeba będzie dokonać zamiany jednostek:

2 · mm2 = 2· (0,001m)2 = 2 · (10-3m)2 = 2 · 10-6m2.

Podstawiamy dane do wzoru:

 

Nasz drut rozciągnie się o 2,3·10-3m, czyli o 2,3 mm.

Dużo?
- chyba nie. Na 10 metrów drutu...

Ale w niektórych sytuacjach nawet takie odkształcenie już się liczy. 

Prawo Hooke'a < Prawo Hooke'a - przykład obliczenia > Prawo Hooke'a - stosowalność