Praca - czyli mechaniczny sposób przekazu energii

Jako podstawę do wprowadzenia pojęcia energii przyjmuje się zazwyczaj wielkość zwaną pracą. Zdefiniowana jest ona tak (wersja uproszczona):

Praca = Siła · Przesunięcie

Co można zapisać wzorem literowym

W = F ·s

Znaczenie symboli: F - siła, s - przesunięcie, W - praca


Praca jest wielkością skalarną. Oznaczamy ją najczęściej literą W (z angielskiego Work - praca), rzadziej z łaciny L (Labor – praca). 

Jednostka pracy 

Jednostką pracy (tak jak i jednostką energii) jest dżul - J

1 J = 1 N · m = 1 kg · m2 / s2 = 1 kg · m2  · s-2 

Wyżej podane określenie pracy, zostało sformułowane w formie uproszczonej. Słuszne jest ono tylko w przypadku, gdy siła wywołująca jakieś przesunięcie jest zgodna z kierunkiem ruchu.

Pełna wersja definicji pracy

Ponieważ nierzadko się zdarza, że siła działa w innym kierunku niż odbywa się przesunięcie (np. siła wiatru działająca na żagiel jachtu, działa najczęściej pod kątem różnym od jego kierunku ruchu), więc przyjęło się uściślić wzór na pracę do postaci:

 Praca = Siła · Przesunięcie_w kierunku_siły

lub, w całkowicie równoważnym ujęciu:

Praca = Siła_w_kierunku_przesunięcia · Przesunięcie

Tak czy owak, trzeba zawsze wziąć te składowe wektory siły, lub przesunięcia, które są zgodne z kierunkiem drugiego wektora.

Stąd wyprowadzić można wektorowy wzór na pracę.