Co warto umieć wcześniej:

Siła, Prędkość, Wektory i skalary, Siła ciężkości, Nacisk, Masa, Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Wstęp, czyli o tarciu ogólnie

Zjawisko tarcia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w naszej codziennej rzeczywistości. W świecie w jakim żyjemy tarcie jest dosłownie wszędzie. 

Tarcie jest siłą, która  przeciwstawia się ruchowi obiektów.
Inaczej mówiąc siła ta jest zawsze skierowana przeciwnie do prędkości.

Nie istnieje ogólna teoria opisująca wszystkie zjawiska oporów ruchu, ponieważ w grę wchodzą tu mechanizmy różnego rodzaju. Inną naturę ma tarcie w płynach, a inną posuwiste, występujące pomiędzy powierzchniami przesuwającymi się wzajemnie. Nawet w przypadku w miarę jednolitej sytuacji tarcia aerodynamicznego, czy hydrodynamicznego, okazuje się, że istota zjawiska jest tak skomplikowana, że trudno tu o wzory i prawa naprawdę uniwersalne. Zamiast tego stosuje się wiele różnych praw, które obowiązują w różnych przedziałach prędkości, dla różnego rodzaju płynów itp.

 

Niektóre przypadki sił oporu ruchu zostały dokładniej zbadane przez fizyków. Należą do nich:
Tarcie posuwiste
Tarcie toczne
Tarcie (opór) aerodynamiczne i hydrodynamiczne

 

Tarcie - wstęp > Tarcie posuwiste | Tarcie toczne | Tarcie w płynach