Tarcie a energia

Z każdym procesem fizycznym można związać jakieś przemiany energii. Powstaje więc pytanie:
Co się dzieje z energią kinetyczną obiektów podlegających tarciu?

Odpowiedź jest dość prosta – w większości przypadków energia ta zamieniana jest na energię cieplną. Dlatego samoloty poruszające się z dużymi prędkościami bardzo się rozgrzewają, opony (felgi) samochodów, które wróciły z trasy są ciepłe, a tarcie kawałków drewna o siebie jest starą metodą rozniecania ognia.

 

Jeżeli więc w jakimś ruchu pojawia się tarcie, to oznacza, że w ruchu tym energia mechaniczna nie jest zachowana, ponieważ jej część zamienia się na energię wewnętrzną, - czyli po prostu ciepło. 
Mówimy w tym przypadku też o rozpraszaniu energii. Co prawda energia całkowita (czyli uwzględniająca też energię wewnętrzną) dalej jest zachowana, jednak suma: energia kinetyczna plus energia potencjalna - zmniejsza się.

Rozpraszanie energii jest zjawiskiem nieodwracalnym - tzn. łatwo jest za pomocą tarcia zamienić energię ruchu w energię cieplną. Jednak proces odwrotny nie jest możliwy w zdecydowanej większości przypadków. Energia rozproszona (cieplna) nie zamieni się łatwo w energię bardziej skupioną, konkretną - np. energię elektryczną, mechaniczną, chemiczną.


W ruchu z tarciem 
zasada zachowania energii mechanicznej nie obowiązuje!

Tarcie - patrz także:

tarcie - czytanki

energia
prędkość
siła
ciężar ciała
równia pochyła
spis treści podręcznika

 

 Tarcie posuwiste | Tarcie toczne | Tarcie w płynach < Tarcie a energia > Podsumowanie