Amper

Od 20 maja 2019 definicja jednostki natężenia prądu - ampera (oznaczenie A) w układzie SI jest oparta o wartość ładunku elementarnego e, powiązanego z jednostką ładunku 1 C (kulomb), gdzie 1 e =  1,602 176 634×10-19C (kulomba).

W sformułowaniu podanym przez Główny Urząd Miar:

amper, oznaczenie A, jest to jednostka SI prądu elektrycznego. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego e, wynoszącej 1,602 176 634×10-19, wyrażonej w jednostce C, która jest równa A s, gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą ∆νCs.

 

Opis i nieco bardziej poglądowe sformułowanie autora Fizykonu

Prąd stały płynący w przewodniku ma wartość 1 A, jeśli w ciągu 1 sekundy przenosi ładunek 1 C (kulomba).

Inaczej mówiąc:

1 A to natężenie takiego prądu stałego, który w ciągu sekundy przenosiłby 1/1,602 176 634×10-19 e (ładunku elementarnego).

Uwaga: Związek pomiędzy 1 C, a 1e jest dokładny - to jest definicja, a nie wartość, którą otrzymalibyśmy z pomiarów. 

 

Komentarz

Podana wyżej definicja jest o tyle poglądowa, że oczywiście nie definiujemy natężenia prądu tylko dla 1 s, 1 ampera, czy wspomnianych wyżej wartości ładunku w kulombach. Dla innych wartości czasu, czy ładunku, otrzymamy proporcjonalnie inne wartości natężenia prądu. Np. jeśliby przez przewodnik przepływało 10 C ładunku w ciągu 0,2 s, to natężenie prądu wynosiłoby 50A itd....

Warto zauważyć, że o ile ostatnia reforma systemu jednostek zwykle mocno komplikuje definicje w porównaniu do starej wersji, to akurat definicja ampera jest tu chlubnym wyjątkiem - wreszcie mamy definicję bardziej intuicyjną niż poprzednia (która była oparta o koncepcję oddziaływania nieskończenie długich przewodników z prądem). 

 

 

 

Dodano do fizykonu 21.05.2019

 

Układ SI po 20 maja 2019     Stałe w układzie SI            Stary układ SI