Stałe w układzie SI

Od 20 maja 2019 układ SI wiąże jednostki ze pewną liczbą ściśle zdefiniowanych stałych:

 

νCs= 9 192 631 770 s-1 (częstotliwość promieniowania przejścia kwantowego między dwoma nadsubtelnymi poziomami atomu cezu 133 w stanie podstawowym)

prędkość światła w próżni: c = 299 792 458 m s-1

stała Plancka: h = 6,626 070 15 x 10-34 J s (J s = kg m2 s-1)

ładunek elementarny: e = 1,602 176 634 x 10-19 C (C = A s)

stała Boltzmanna: k = 1,380 649 x 10-23 J K-1 (J K-1 = kg m2 s-2 K-1)

stała Avogadra: NA = 6,022 140 76 x 1023 mol-1

skuteczność świetlna źródła monochromatycznego promieniowania o częstotliwości 540x10¹² Hz: Kcd = 683 lm W-1

 

Komentarz

Wszystkie powyższe stałe są dokładne! Oznacza to, że zostały one w powyższej postaci ZDEFINIOWANE, a nie że zostały zmierzone (ściślej - historycznie były one mierzone, ale od czasu reformy układu SI, czyli od 20 maja 2019 zostały one potraktowane jako wartości stałe, niezależne od innych wartości)

 

 

 

Dodano do fizykonu 21.05.2019 (MD)
zmieniono 21.05.2019 (MD)