Kelwin

Od 20 maja 2019 definicja jednostki temperatury - kelwina (oznaczenie K) w układzie SI jest oparta o wartość stałej Boltzmanna k.

 k = 1.380649×10−23 J·K−1, (J = kg·m2·s−2)

 Definicja kelwina w sformułowaniu podanym przez Główny Urząd Miar:

kelwin, oznaczenie K, jest to jednostka SI temperatury termodynamicznej. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Boltzmanna k, wynoszącej 1,380 649×10-23, wyrażonej w jednostce J K-1, która jest równa kg m2 s-2 K-1, gdzie kilogram, metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą h, c i ∆νCs.

 

Komentarz

W tym wypadku mówimy o "temperaturze termodynamicznej", powiązanej z modelem kinetyczno - cząsteczkowym materii, a nie z pomiarami makroskopowymi.

Niestety, tej definicji jest daleko do dydaktycznej klarowności. Autor Fizykonu zdaje sobie sprawe z tego faktu i pracuje nad wyjaśnieniem tego zagadnienia jakoś "bardziej po ludzku"...

 

 

 

Dodano do fizykonu 21.05.2019

 

Układ SI po 20 maja 2019     Stałe w układzie SI            Stary układ SI