Kilogram

Od 20 maja 2019 definicja jednostki masy - kilograma w układzie SI jest oparta o wartość (aktualnie uznaną za dokładną!) stałej Plancka h = 6,62607015×10−34 Js (kg m2s-2)

Wtedy 1 kg = h/6.62607015×10−34 m2s-2

 W sformułowaniu podanym przez Główny Urząd Miar definicja kilograma jest następująca: 

Kilogram, oznaczenie kg, jest to jednostka SI masy. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wynoszącej 6,626 070 15×10-34, wyrażonej w jednostce J s, która jest równa kg m2 s-1, przy czym metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą c i νCs

 

Definicja ta określa dokładną zależność dla h = 6,626 070 15 x 10-34 kg m2 s-1. Odwrócenie tego związku daje dokładne wyrażenie kilograma w zależności od trzech zdefiniowanych stałych: h, ΔvCs i c:

Co jest równe

 

Komentarz

Tu w sposób oczywisty narzuca się pytanie: A więc jak poznać, czy odważnik kilogramowy jaki ktoś postawił nam na stole ma rzeczywiście masę 1 kilograma?

Tu, niestety, zadanie nam się komplikuje. Bo aby, z użyciem nowej definicji, jakoś sprawdzić masę rzeczywistego obiektu, niezbędne będzie użycie specjalnego przyrządu, określanego jako waga Kibble'a.

Idea pomiaru tym przyrządem jest związana z porównaniem energii drgań elektrycznych i mechanicznych. Ponieważ zagadnienie jest mocno skomplikowane, to tutaj nie będzie omawiane i zainteresowani będą musieli poszukać źródeł poza Fizykonem. Przykładowo (niestety po angielsku) dokładniejszy opis jest zamieszczony tutaj: https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-kibble-balance.

 

 

Dodano do fizykonu 21.05.2019
Zmieniono 22.05.2019

 

Układ SI po 20 maja 2019     Stałe w układzie SI            Stary układ SI