Metr

20 maja 2019 definicja metra  (oznaczenie m) się nie zmieniła, więc jest w układzie SI jest następująca (najpierw definicja w poglądowej, skrótowej postaci):

1 metr jest to odległość, jaką w próżni przebywa światło w ciągu 1/299792458 sekundy.

 

 W sformułowaniu podawanym przez Główny Urząd Miar definicja ta brzmi:

metr, oznaczenie m, jest to jednostka SI długości. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c, wynoszącej 299 792 458, wyrażonej w jednostce m s-1, przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej ∆νCs;

 

 

Dodano do fizykonu 21.05.2019

 

Układ SI po 20 maja 2019     Stałe w układzie SI            Stary układ SI