Sekunda - definicja w układzie SI

20 maja 2019 definicja sekundy (oznaczenie s) w układzie SI istotowo się nie zmieniła. Jest ona zatem podobna do poprzednio używanej definicji.

W sformułowaniu Głównego Urzędu Miar:

Sekunda, oznaczenie s, jest to jednostka SI czasu. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej częstotliwości cezowej ∆νCs, to jest częstotliwości nadsubtelnego przejścia w atomach cezu 133 w niezaburzonym stanie podstawowym, wynoszącej 9 192 631 770, wyrażonej w jednostce Hz, która jest równa s-1.

 

W bardziej poglądowym sformułowaniu

1 sekunda jest to czas, odpowiadający wzięciu 9 192 631 770 okresów promieniowania fali świetlnej, wzbudzonej podczas przejścia pomiędzy poziomami nadsubtelnymi w niezaburzonym stanie atomu cezu Cs-133.

 

Komentarz

Sekundę wyznacza się w oparciu o zjawisko emisji światła przez wzbudzone atomy szczególnego pierwiastka Cezu: Cs-333. Pierwiastek ten emituje promieniowanie o stabilnych właściwościach. Fala tego promieniowania charakteryzuje się pewna konkretną wartością okresu drgań. Wzięcie dokładnie 9 192 631 770 takich okresów da nam czas 1 sekundy.

 

 

Dodano do fizykonu 21.05.2019

 

Układ SI po 20 maja 2019     Stałe w układzie SI            Stary układ SI