Przyspieszenie - dodatki

Przyspieszenie jest niezwykle ważną wielkością, ponieważ jest ono powiązane z II zasadą dynamiki Newtona. Dzięki tej zasadzie funkcjonuje dynamika klasyczna, która do dziś umożliwia wyjaśniane większości prostych zjawisk możliwych do zaobserwowania wokół nas. Dlatego warto jest przyspieszenie dobrze zrozumieć. 

Skrócony słowniczek pojęć związanych z przyspieszeniem

Ruch jednostajnie zmienny   ruch ze stałym przyspieszeniem.
Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy   ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej.
Ruch jednostajnie przyspieszony   ruch ze stałym przyspieszeniem z rosnącą wartością prędkości.
Ruch jednostajnie opóźniony   ruch ze stałym przyspieszeniem (opóźnieniem) z malejącą wartością prędkości.
Ruch niejednostajnie zmienny   ruch ze zmiennym przyspieszeniem.

 

Przyspieszenie - patrz także

prezentacja multimedialna MS Power Point (obsługuje ją automatycznie Internet Explorer) dotycząca przyspieszenia.
prędkość
wektory, skalary
spadek swobodny
jeszcze o przyspieszeniu - nie męcząco i bez wzorów, czyli czytanki
II zasada dynamiki