Klasyfikacja ruchów ze względu na przyspieszenie

W zależności od tego jakie jest przyspieszenie w danym ruchu, ruch będziemy różnie nazywali. W szczególności gdy:

przyspieszenia w ogóle nie ma, czyli a = 0 , wtedy ruch jest jednostajny, a więc jego prędkość jest stała.
przyspieszenie powoduje wzrost prędkości (przyspieszenie ma zwrot zgodny z prędkością) - wtedy ruch jest przyspieszony.
przyspieszenie powoduje malenie prędkości (przyspieszenie ma zwrot przeciwny do prędkości) - wtedy ruch jest opóźniony.

 

Ruch jednostajnie zmienny

Szczególną sytuację mamy, gdy przyspieszenie ciała jest stałe (a = const). 

Zapamiętaj: 
Jeżeli przyspieszenie ciała jest stałe, to ruch tego ciała nazywamy 
ruchem jednostajnie zmiennym. 

 

Podział ruchów jednostajnie zmiennych

ruch jednostajnie przyspieszony jeśli wartość prędkości ciała rośnie zawsze o tyle samo w ciągu 1 sekundy
ruch jednostajnie opóźniony jeśli  wartość prędkości ciała maleje zawsze o tyle samo w ciągu 1 sekundy

Uwaga:
 Ruchy jednostajnie przyspieszone są ulubionym tematem wielu zadań z fizyki. I dlatego ważne jest, aby dobrze rozumieć ich terminologię. Więcej informacji na temat ruchów jednostajnie zmiennych znajduje się w rozdziale Ruch jednostajnie zmienny.