Termodynamika cz.1

Termodynamika cz.2

Bilans cieplny

Bilans cieplny - przykład rachunku

 

Dyfuzja

Ruchy Browna

Teoria kinetyczno - cząsteczkowa