Ciepło właściwe

Ciepło właściwe jest współczynnikiem określającym skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej. Jest ono ściśle związane ze wzorem na ilość energii cieplnej potrzebnej do ogrzania / ochłodzenia ciała.
Wzór na ciepło właściwe jest prostym przekształceniem wzoru na tę energię:

Oczywiście jednostkę ciepła właściwego możemy znaleźć dzieląc jednostkę ciepła (dżul) przez jednostkę masy (kg) i temperatury (K). Czyli

Lub można użyć postaci przekształconej do jednostek podstawowych:

Ciepło właściwe jest zależne od substancji i od jej stanu skupienia. 

Wartości ciepła właściwego niektórych substancji

W poniższej tabeli przedstawiono ciepło właściwe dla niektórych substancji (w różnych stanach skupienia), ze szczególnym uwzględnieniem wody.

Substancja

Ciepło właściwe w J/kgK

Woda (w stanie ciekłym)

4190

Rtęć

136

Para wodna

1970

Powietrze

1005

Miedź

385

Żelazo

449

Lód

2100

 Jak widać z tabelki woda w różnych stanach skupienia ma różną wartość ciepła właściwego. Wartość tego ciepła dla wody w stanie ciekłym (ok. 4200 j/kg K) warto zapamiętać, gdyż jest to użyteczna stała materiałowa. Ciepło właściwe lodu, co ciekawe, jest mniej więcej połową ciepła właściwego wody ciekłej. Z kolei ciepło właściwe pary wodnej jest nieznacznie mniejsze od ciepła właściwego lodu.