Macierz obrotu w lewo o kąt  φ

 

x' = x cos φ - y sin φ
y' = x sin φ + y cos φ

 Powyższa macierz może zostać wykorzystana także do wyliczenia nowych współrzędnych w przypadku obrotu układu współrzędnych. Jednak wtedy trzeba zmienić znak kąta na przeciwny (gdy układ współrzędnych obraca się w lewo, to względem niego punkt obraca się w prawo).

Nawigacja: Strona główna serwisu | Wzory z fizyki | Interpretowanie wzorów  
 O Podręczniku | ---------   Kontakt z autorem: redakcja@fizykon.org