Podstawowe wzory trygonometrii

Jedynka trygonometryczna

sin2 α + cos2 α =1

Związki między sinusem, kosinusem, tangensem i kotangensem

   

 

 

 

Uwaga:
Znak wynikowy dla kątów innych niż z 1 ćwiartki musi być ustalany osobno. W 1 ćwiartce we wszystkich wzorach mamy znak plus.

 

 

Nawigacja: Strona główna serwisu | Wzory z fizyki | Interpretowanie wzorów  
 O Podręczniku | ---------   Kontakt z autorem: redakcja@fizykon.org