Izotopy

Atomy tego samego pierwiastka występują w kilku odmianach zwanych izotopami. Wszystkie izotopy tego samego pierwiastka (np. wszystkie izotopy tlenu) mają identyczną liczbą protonów w jądrze, ale różnią się "dodatkiem" neutronów

Np. izotop węgla 12C jest wzorcem masy; z kolei ten sam pierwiastek w odmianie 14C jest promieniotwórczy i służy naukowcom do określania wieku próbek.

12C posiada w jądrze 6 protonów i 6 neutronów 
14C posiada w jądrze 6 protonów i 8 neutronów 

Podobnie jest z innymi pierwiastkami - np. wodór posiada trzy izotopy:

wodór zwykły (jest go w przyrodzie zdecydowanie najwięcej) - 1H ma jądro składające się tylko z 1 protonu
deuter (w przyrodzie jest go tylko ok. setnych części procenta) -  2H ma jądro składające się tylko z 1 protonu i 1 neutronu
tryt (w przyrodzie jest go jeszcze znacznie mniej niż deuteru) - 3H ma jądro składające się tylko z 1 protonu i 2 neutronów

Izotopy tego samego pierwiastka nie różnią się (prawie, bo minimalne różnice się zdarzają) właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Wyjątkiem od tej reguły jest jedna cecha - promieniotwórczość. Z zasady duża część izotopów jest promieniotwórcza, co oznacza, że izotopy te mają tendencję do samorzutnego rozpadania się i emitowania przy tym cząstek promieniowania.

Zapisywanie symboliczne różnych izotopów polega na umieszczeniu przy symbolu danego pierwiastka odpowiedniej liczby masowej:

ASp

Gdzie Sp - symbol pierwiastka - np. H (wodór) He (hel) itd...
A - liczba masowa danego izotopu

Np. 

238U - oznacza, że mamy do czynienia z izotopem uranu o liczbie masowej 238
235U - oznacza, że mamy do czynienia z izotopem uranu o liczbie masowej 235

Każdy pierwiastek ma swoje izotopy, a duża część z nich jest promieniotwórcza. Jednak ponieważ większość izotopów promieniotwórczych dawno już uległa rozpadowi, to pozostałe są zazwyczaj stabilne i nie promieniują. Dlatego zwykła otaczająca nas materia bywa radioaktywna tylko w śladowych ilościach (mówimy wtedy o promieniotwórczości naturalnej). Jednak w laboratoriach można odtworzyć również te izotopy, które nie występują normalnie w przyrodzie, bo się dawno rozpadły. W ten sposób powstaje tzw. promieniotwórczość sztuczna.

Atom

Jednostka masy atomowej < Atom - izotopy