Atomy - wstęp

Atomy są ważnymi składnikami tej materii, jaką mamy okazję obserwować wokół nas na Ziemi. Chciałoby się więc powiedzieć, że ogólnie cała materia składa się z atomów. Jednak nie byłaby to prawda, ponieważ np. w gwiazdach, i w przestrzeni kosmicznej dominuje materia w „nieatomowej” postaci. 

Sama nazwa „atom” pochodzi z języka greckiego i oznacza coś niepodzielnego. Nazwa wzięła się z przekonania greckich filozofów, że materia składa się właśnie z takich niepodzielnych cząstek.

Patrząc z perspektywy aktualnej wiedzy fizycznej, powiedzielibyśmy, że starożytni filozofowie tylko częściowo mieli rację. Bo faktycznie, dzieląc np. kawałek złota na coraz mniejsze kawałki, dochodzimy w końcu do etapu pojedynczych elementarnych cząstek złota (czyli dzisiaj powiedzielibyśmy właśnie „atomów”). Jednak w rzeczywistości cząstki te nie są wcale niepodzielne, tylko niemożliwe do podzielenia przy zachowaniu dotychczasowych właściwości. Dalszy podział atomu na części spowoduje, że powstałe składniki nie będą już kawałkami złota, tylko obiektami nowego rodzaju. Więc zapewne sensownie jest mówić, że najmniejsza cząstka złota, żelaza, czy tlenu to „atom” tego pierwiastka, czyli najmniejsza cząstka materii będąca jeszcze złotem, żelazem, tlenem...

 Atom

Atomy - wstęp >  Poglądy starożytnych