Rozmiary atomów

Atomy mają bardzo małe rozmiary – przeciętnie jest to około jednej dziesięciomiliardowej metra (tę jednostkę nazywa się często „angstremem” i oznacza literą A z kółeczkiem na górze - Å).

Np. atom wodoru ma rozmiary zbliżone do 0,37 Å. Atom tlenu jest większy - ma rozmiar ok. 0,60 Å. Duże atomy ma promieniotwórczy gaz Radon - ok. 2,4 Å.

Trudno sobie wyobrazić tak małe rozmiary. Dlatego niezbędne jest porównanie. 
Weźmy np. atom żelaza - ma on rozmiar rzędu 1,24 Å. Gdybyśmy wszystkie rozmiary świata zwiększyli nagle 10 milionów razy. To atom ten byłby widoczny jako kropka o wielkości nieco ponad 1 mm (mniej więcej tyle co kółeczko nad literą A w oznaczeniu angstrema). Jednak wtedy to samo kółeczko "urosłoby nam" do wielkości 10 km!

H     Rn

Na rysunku przedstawione są rozmiary atomów wodoru i radonu w tej samej skali 
(powiększenie wynosi ok. 100 milionów razy)

Jak z powyższego wynika na 1 mm wzdłuż mieści się rzędu 10 milionów atomów. Na 1 mm kwadratowym mieści się już ok. 1014 (100 bilionów) atomów. A w milimetrze sześciennym (ziarenko piasku) upakowane jest rzędu 1021 atomów. Jest to liczba raczej  niewyobrażalna dla przeciętnego człowieka i mało kto w ogóle nawet zna jej nazwę (ja do niedawna też nie znałem, ale jeden z Czytelników fizykonu - Pan Bartosz - napisał, że ta nazwa to tryliard).

Oczywiście, z faktu małych rozmiarów atomu wynika, że pojedynczy atom jest też niezwykle lekki. Ledwo dostrzegalne ziarenko piasku zawiera w sobie około miliardy miliardów atomów. A przecież z miliardów atomów zbudowane są znacznie mniejsze i lżejsze obiekty, część z nich jest zupełnie niedostrzegalnych nawet pod mikroskopem optycznym – np. wirusy. Zważyć takie obiekty jest niezwykle trudno. Jednak atomy zważono. O ich masach traktuje następny rozdział.

 Atom

Atom - budowa, rozmiary < Rozmiary atomów > Atom - izotopy