Związek między siłą, a pędem, popęd siły

Z tego, że tylko brak siły owocuje stałością pędu (patrz Przykład zastosowania zasady zachowania pędu), wynika nowy wniosek:

Siła zmienia pęd ciała

Wszystko odbywa się według wzoru:

Co można zinterpretować słownie jako:

Zmiana pędu równa jest iloczynowi siły i czasu jej działania.

Wielkość po prawej stronie wzoru (iloczyn siły i czasu) nazywana jest często popędem siły. Zapiszmy jeszcze raz tę definicję - tym razem w postaci skalarnej (bez wektorów)

Popęd = F ∙Δt

Porównując wzór powyższy i napisany nieco wyżej, łatwo dojdziemy do wniosku, że:

Popęd ciała jest równy zmianie pędu.

Definicja siły - z pędu

Z kolei wzór, wypisany początkowo, w przekształconej postaci może posłużyć jako nowa definicja siły:

Siła równa jest szybkości zmiany pędu.

Ten ostatni wzór na siłę jest bardziej użyteczny w naukowych zastosowaniach niż, najczęściej używana w szkole, postać z przyspieszeniem.