Siła - wstęp

W jakich przypadkach możemy mówić o sile?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Dlatego podejdziemy do problemu trochę na raty. Na początek trzeba trochę porozmawiać o sytuacjach w których pojawia się siła. 

Do tego, aby w jakiejś sytuacji można było mówić o sile, musimy mieć: 
przynajmniej dwa ciała
pomiędzy tymi ciałami musi istnieć oddziaływanie

Oddziaływania mogą być różne i w związku z tym siły z nimi związane też są różne - np. 
siły elektryczne
siły magnetyczne
siły grawitacyjne
siły sprężyste
siła tarcia
siła nacisku
siła ciężkości
siła wyporu
i inne...

Oddziaływania powodują, że jedne ciała mogą wpływać na inne ciała (i nawzajem, ponieważ nie można wpływać na coś bez doznawania reakcji z tego powodu - więcej informacji na ten temat jest w rozdziale III zasada dynamiki Newtona).

Zapamiętajmy!
Pojedyncze ciało, choćby nie wiem jak wielkie i nawet bardzo szybko się poruszające nie "stanowi" jeszcze siły - może ono mieć duży pęd, dużą prędkość, wreszcie w stosownej sytuacji może kiedyś później zadziałać dużą siłą na inne ciało,
ale dopóki nie ma ono na co działać - dotąd siły w tej sytuacji
nie ma(!).

Siła zmienia stan ruchu ciała

Siła jest wielkością która zmienia stan ruchu ciała (a więc zmienia pęd i prędkość). Możemy to zaobserwować wtedy, gdy ciało jest nie przymocowane i może się poruszać pod wpływem siły.
Jak z powyższego stwierdzenia wynika, aby siłę rozpoznać, trzeba zaobserwować jakąś modyfikację:

kierunku prędkości, 
ew.
wartości prędkości. 

Bez siły

- prędkość pozostaje niezmienna - czyli ciało:

  1. pozostaje w spoczynku (jeśli wcześniej w tym spoczynku było)
       lub
  2. zachowuje swój poprzedni ruch (jeśli już wcześniej w ruchu było), czyli będzie poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym (więcej informacji - patrz I zasada dynamiki Newtona).

Gdy działa siła

gdy na ciało zaczyna działać niezrównoważona siła.
- ciało zmieni swój stan ruchu - zacznie przyspieszać, zwalniać, ew. zmieniać kierunek ruchu.

Niezrównoważona siła może:

1. przyspieszyć ciało 
gdy działa zgodnie ze zwrotem prędkości

2. opóźnić ruch ciała 
gdy działa przeciwnie do prędkości

3. zmienić kierunek ruchu ciała
gdy działa pod kątem w stosunku do prędkości


Jaka będzie wartość tego przyspieszenia?

- Na to pytanie odpowiada Druga zasada dynamiki Newtona.