Pęd, czyli ilość ruchu

 Przykłady zadań i problemów, do rozwiązania których używamy pojęcia pędu

statek zderza się z krą lodową i grzęźnie w niej - pęd statku i kry po zderzeniu jest taki sam jak pęd statku przed zderzeniem.
kula uderza w deskę i przebija ją na wylot, zmniejszając przy tym swoją prędkość - kula oddaje część swojego pędu desce.
jedna kula bilardowa uderza w drugą - kula uderzająca przekazuje część (lub całość) pędu drugiej kuli.
bramkarz łapie lecącą piłkę - wraz z piłką dostaje także jej pęd.
zderzenia kul - zarówno sprężyste (kule odskakują od siebie, tak jak kule bilardowe), jak i niesprężyste (kule się łączą po zderzeniu). 
i inne - np. biegnący człowiek wskakuje do wózka lub łódki.

We wszystkich tych przypadkach do opisania tego co dzieje się tuż po zderzeniu stosujemy zasadę zachowania pędu.

Tę samą zasadę stosujemy też do zjawisk będących odwrotnością zderzenia - opierających się na zasadzie odrzutu. Np.

chłopiec stojący na łódce wyrzuca ciężki pakunek. Jak szybko będzie poruszać się łódka? - pęd chłopca z łódką równoważy pęd wyrzuconego pakunku.
granat rozrywa się dwie części - jedna część uzyskuje pęd w jedną stronę, a druga, taki sam pęd w stronę przeciwną
rakieta wyrzuca gazy odrzutowe w kierunku przeciwnym do ruchu. Sama więc uzyskuje pęd odwrotny do pędu gazów.
działo wystrzeliwuje pocisk - znów występuje wtedy zjawisko odrzutu powodujące, że działo cofa się w kierunku przeciwnym do ruchu pocisku.