Ruch po okręgu - wstęp

Co dobrze byłoby umieć wcześniej?

Materiał jaki dobrze byłoby opanować dla dobrego zrozumienia tego rozdziału: wektory skalary, prędkość, przyspieszenie, czas, Tor, Położenie punktu materialnego.

 

Co to jest ruch po okręgu?

Ruch po okręgu jest przykładem ruchu zachodzącego w dwóch wymiarach. Przy którym (oczywiście) torem ruchu jest okrąg.

W ogólności oczywiście ruch ten może być dowolnie szybki, czy dowolnie zmienny. Przykładami ruchu po okręgu jest np. ruch punktu na płycie gramofonowej, czy na śmigle samolotowym (widzianym względem kabiny tego samolotu). Przykładów można wymyślać wiele. 

 

Więcej informacji o RPO

Ruch po okręgu zazwyczaj jest znacznie bardziej skomplikowany do opisania od ruchu prostoliniowego, m.in. dlatego, że tutaj zawsze mamy do czynienia z jakąś formą ruchu przyspieszonego - konkretnie mamy tu składową przyspieszenia działającą prostopadle do kierunku ruchu i zakrzywiającą tor ruchu.

Gdyby chcieć dokładnie opisywać położenie punktu poruszającego się po okręgu posługując się kartezjańskim układem XY, wtedy trzeba by wciąż używać funkcji trygonometrycznych sinus i kosinus. Funkcje te są dość skomplikowane w użyciu i niewygodne, dlatego rzadko stosuje się te współrzędne do opisu ruchów obrotowych.

Znacznie częściej stosowanym podejściem jest posługiwanie się  w tym przypadku kątem obrotu. W oparciu o tę wielkość wprowadza się specjalny układ (różny od kartezjańskiego) - układ biegunowy (lub w wydaniu 3 - wymiarowym - walcowy).

Najprostszym przypadkiem ruchu po okręgu jest ruch jednostajny po okręgu.