Strona główna indeksów i wyszukiwania

A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U W Y Z

 

Nazwa pojęcia

Gdzie szukać odnośników

 O

odkształcenie sprężystość
odrzut (zasada odrzutu) Pęd - przykład zastosowania zasady zachowania pędu
ognisko soczewki Soczewka i jej ognisko
ogniwo elektryczne Ogniwa prądu, Siła elektromotoryczna ogniwa, Opór wewnętrzny ogniwa
ogrzewanie substancji Ogrzewanie i chłodzenie, Zmiany stanów skupienia, Energia parowania, Energia topnienia, Temperatura przejścia fazowego, Wrzenie, Ogrzewanie i chłodzenie bez zmiany stanu skupienia
ochładzanie substancji Ogrzewanie i chłodzenie, Zmiany stanów skupienia, Energia parowania, Energia topnienia, Temperatura przejścia fazowegoOgrzewanie i chłodzenie bez zmiany stanu skupienia 
okres okres ruchu po okręgu, okres dowolnych zjawisk periodycznych, okres drgań fali
oktawa Akustyka
opór elektryczny  Opór elektryczny, Prawo Ohma, Prawo Ohma dla ogniw
opornik  Opór elektryczny, Prawo Ohma, Prawo Ohma dla ogniw
opór wewnętrzny ogniwa Opór wewnętrzny ogniwa, Prawo Ohma dla ogniw
optyka Optyka
optyka geometryczna Optyka geometryczna
ognisko soczewki

Soczewka i jej ognisko