Strona główna indeksów i wyszukiwania

A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U W Y Z

 

Nazwa pojęcia

Gdzie szukać odnośników

 C

ciężar ciała Ciężar
cieplik - teoria cieplika Teoria kinetyczno - cząsteczkowa, teoria cieplika
ciepło, energia cieplna Ciepło, Ogrzewanie i chłodzenie
ciepło parowania Energia parowania
ciepło topnienia Energia topnienia
ciepło właściwe Ciepło właściweOgrzewanie i chłodzenie, Ogrzewanie i chłodzenie bez zmiany stanu skupienia
ciśnienie Parcie i ciśnienie 
  ciśnienie normalne Warunki normalne
ciśnienie hydrostatyczne Parcie i ciśnienie
cykl Carnota Cykl Carnota
czas Czas, Układ SI, dylatacja czasu
 czas absolutny, a czas względny Układ odniesienia, Teoria względności
częstość kołowa Okres i częstotliwość w ruchu po okręgu
częstotliwość Czas, Częstotliwość w ruchu po okręgu, częstotliwość zjawisk
  częstotliwość fali  Fale - długość, częstotliwość