Dodatek lingwistyczny - niektóre angielskie nazwy wielkości

Area - pole powierzchni (jednostka - m2)

Volume - objętość (jednostka - m3)

Velocity - prędkość (jednostka - m/s)

Acceleration - przyspieszenie (jednostka - m/s2)

Density - gęstość (jednostka - kg/m3)

Frequency - częstotliwość (jednostka - Hz - herc)

Force - siła (jednostka - N - newton - niuton)

Pressure - ciśnienie (jednostka - Pa - pascal - paskal)

Power - moc (jednostka - W - watt - wat)

Quantity of electricity - ładunek elektryczny (jednostka - C - coulomb - kulomb)

Capacitance - pojemność elektryczna (jednostka - Fa - farad)

Electric resistance - opór elektryczny (jednostka - Ω - ohm - om )

Magnetic flux density - indukcja magnetyczna (jednostka - T - tesla)

Nazwy wielkości fizycznych według Microsoft Encarta 96 Encyklopedia.