Inne jednostki i układy jednostek

Niekiedy używa się jeszcze w technice jednostek spoza układu SI. Anglicy używają jardów, cali i mil do pomiaru długości (1 mila angielska to 1,609344 km), nieraz słyszy się o atmosferach jako jednostkach ciśnienia, choć powoli wychodzą one z użycia. Dość powszechnie stosowano kiedyś, zbliżony do SI, układ o nazwie CGS (od jednostek podstawowych cm, g, s). Astronomowie chętnie używają ogromnych jednostek długości wywodzących się od roku świetlnego, czyli odległości jaką przebywa światło w ciągu roku (nie mylcie z jednostką astronomiczną - AU - to średnia odległość od Ziemi do Słońca - ok. 150 mln km). Właściwie to większość dziedzin nauki posługuje się dodatkowymi, wygodniejszymi dla siebie jednostkami. Jednak najczęściej mają one swoje odpowiedniki wśród jednostek układu SI.

Poniżej podano kilka jednostek spoza układu SI dość często stosowanych w Polsce.

Stopień Celsjusza (°C) -

różnica temperatur podana w stopniach Celsjusza jest taka sama jak różnica temperatur w kelwinach. Obie jednostki różni początek skali. Temperaturę w skali Kelwina przyjęto najczęściej oznaczać przez duże T, a w skali Celsjusza przez małe t.

0 K (czyli zero bezwzględne) to -273,15°C, lub inaczej 0°C = 273,15K

= ∆t

Atmosfera (atm) - mamy dwie konkurencyjne atmosfery atmosfera techniczna: 
1 at = 98066,5 Pa

atmosfera fizyczna: 
1 atm =101325 Pa

Koń mechaniczny (KM) to jednostka mocy, nie należąca do układu SI 1 KM = 735,49875 W (w Polsce)

Uwaga: np. w USA i Wlk. Brytanii mają trochę "silniejsze" konie mechaniczne

1 HP = 745,7 W

Kaloria (1 cal) to jednostka energii, a głównie ciepła. Równa jest energii jaką trzeba dostarczyć, aby o 1°C ogrzać 1 cm3 wody. 1 cal = 4,1868 J
Kilowatogodzina (1 kWh) - jednostka używana do określania energii elektrycznej 1kWh = 3 600 000 J
kilogram siła (KG) jest taką naturalną jednostką siły równą w przybliżeniu sile, jakiej trzeba użyć, aby utrzymać na Ziemi masę 1kg. Ponieważ grawitacja jest różna w różnych punktach naszego globu, więc nie da się wprowadzić idealnego kilograma siły, lecz tylko "średni" kilogram siła. 1KG = 9,80665 N
Elektronowolt (1eV) - jednostka stosowana przez fizyków atomowych. 1 eV = 1,602 ∙ 10-19J
Kilotona, Megatona - jednostka stosowana do określania siły wybuchu wielkich bomb (najczęściej bomb jądrowych). Np. 1 kilotona odpowiada wybuchowi 1 tys. ton trotylu (TNT)  
Milimetr słupa rtęci (mmHg) - jednostka ciśnienia wywodząca się ze sposobu pomiaru tej wielkości za pomocą barometrów rtęciowych 1 atm = 760 mmHg

1 mmHg = 133,3224 Pa (inna nazwa "Tor")

Żeglarze stosują jednostkę prędkości zwaną węzłem - jeden węzeł, to 1 mila morska na godzinę. A mila morska, to 1,852276 km.

Jednostki stosowane w fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych

Nazwa wielkości Wartość Uwagi

ładunek elementarny:  e

1,60217733∙10-19C ładunek elektronu wynosi -e, a ładunek protonu +e

jednostka masy atomowej 
jma (ajm, u)

1 u = 10-3 kg∙mol-1/NA = 1,6605402∙10-27kg Inne oznaczenia:
ajm, jma
Więcej na ten temat jest rozdziale:
jednostka masy atomowej

elektronowolt:
 eV

1,60217733∙10-19 J 1MeV = 106eV

Jednostki stosowane w informatyce i poligrafii

Bit (skrót - 1 b) stanowi najmniejszą możliwą jednostką informacji i może on przyjmować tylko dwie wartości oznaczane najczęściej jako PRAWDA - FAŁSZ, lub 0 "zero" i 1 "jeden".

1 bajt = 8 bitów (skrót - 1B)

Pochodne od bajtów jednostki to kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt.
Uwaga: 1kB = 1024 B, czyli "kilo" informatyczne jest większe od zwykłego o ok. 2,5%.

punkt drukarski = 1/72 cala

ppi piksel per inch - ilość pikseli obrazu na cal długości.
Mips. milion instrukcji na sekundę - jednostka do pomiaru szybkości pracy procesorów
dpi  dots per inch - ilość kropli/kropek (atramentu) na cal długości - stosowana do określania parametrów pracy drukarek
twip 1 twip = 1/1440 cala = 1/20 punktu drukarskiego
bps bit na sekundę (bits per second) - jednostka do podawania szybkości przesyłu danych przy połączeniach cyfrowych.
MPix Megapiksel - ilość milionów punktów matrycy aparatu cyfrowego - np. 2 MPix - matryca aparatu ma 2 miliony pikseli

Angielskie jednostki miar

1 cal = 1/12 stopy 1 cal = 2,54 cm
mila angielska 1 mila angielska = 1,609 km
1 jard = 3 stopy (ang yard) 1 y = 0,9144 metra
1 stopa (ang. foot) 1 foot = 30,48 cm = 12 cali