Jednostki pochodne układu SI

Jednostki pochodne układu SI można (w odróżnieniu od jednostek podstawowych) otrzymać z jednostek podstawowych stosując rozmaite wzory.

- np. jednostkę prędkości otrzymujemy dzieląc jednostkę odległości przez jednostkę czasu.

 W tabelce przedstawiono przykłady kilku takich jednostek (w sumie jest ich bardzo dużo, więc nie wszystkie są tu przedstawione.
 Nazwa   

nazwa jednostki

skrót literowy

powiązania, uwagi
pole powierzchni Pp metr kwadratowy m2  
objętość V metr sześcienny

m3

 
prędkość v metr na sekundę

m/s

 
przyspieszenie a metr na sekundę kwadrat

m/s2

 
siła F niuton

N = kg  m s-2

 
praca / energia dżul

J = kg m2  s-2

J = N m
ciśnienie p paskal

Pa = kg m-1 s-2

Pa  = N/ m2
częstotliwość f herc

Hz = s-1

 
gęstość ρ kilogram na metr sześcienny

kg m-3

 
moc P wat W = kg m2  s-3 W = J / s
ciepło właściwe Cw dżul przez kilogram kelwin m2s-2K-1 J/kgK
natężenie pola elektrycznego E wolt na metr kg m s-3A-1 V/m
ładunek elektryczny Q kulomb As C = As (także amperosekunda)
opór elektryczny R om kg m2 s-3A-2 1 Ω = V/A
Indukcja magnetyczna B tesla T kg s-2A-1 1T = N/(Am)

 

Jednostki uzupełniające układu SI

Jednostki uzupełniające są dwie i odnoszą się do rozważań geometrycznych. W dużym stopniu są one równoważne wielkości niemianowanej, czyli jedynce 1. Jednak jest to trochę "inna" jedynka - jej interpretacja różni się od typowej wielkości niemianowanej.

Definicja radiana jest definicją kąta w mierze łukowej.

Podobnie jest z definicją steradiana.

Jednostki uzupełniające układu SI
Nazwa wielkości nazwa jednostki skrót literowy definicja
kat płaski radian rad radian - kąt między dwoma promieniami okręgu wycinającymi z tego okręgu łuk o długości równej promieniowi.
kąt przestrzenny steradian sr steradian - kąt bryłowy o wierzchołku w środku sfery, wycinający na powierzchni sfery obszar o polu równym kwadratowi promienia tej sfery.

 

Jednostki pozaukładowe

Oprócz jednostek podstawowych i pochodnych dopuszczono do stosowania jeszcze kilka innych jednostek. Mogą być one stosowane zamiennie z jednostkami pochodnymi układu SI, a używa ich się głównie po to, aby podkreślić typ opisywanej wielkości, lub dla wygody i ze względów historycznych.
Nazwa wielkości nazwa jednostki skrót literowy /przeliczenia
kąt płaski
stopień
minuta
sekunda
°   (1° = 60' = 3600")
'   (1' = 60")
''
czas
godzina
minuta
doba
rok
1 h = 3600s
1 min = 60s
1 d = 24h
1 rok (gwiazdowy) = 365,2564
masa

tona

1t = 1000kg

temperatura

stopień Celsjusza

 °C

pole powierzchni

hektar

1ha = 10 000 m2
objętość

litr

1l = 10-3 m3

Jednostki stosowane w astronomii

Odległości astronomiczne są wielkościami w zupełnie innej skali niż znane nam kilometry i metry. Dlatego astronomowie posługują się specjalnymi jednostkami - innymi niż jednostki układu SI. Najważniejszymi jednostkami odległości są:

jednostka astronomiczna (AU, j.a.) - wielkość równa średniej odległości od Ziemi do Słońca. Bardziej ściśle określa się ją jako długość wielkiej półosi orbity Ziemi wokół Słońca.
1 AU = 1,4959789 ∙ 1011 m

rok świetlny - jest to odległość jaka światło przebywa w ciągu roku.
1R.ś. = 63240 AU = 9,4605 ∙ 1015 m

parsek (pc, dawniej ps) - jest to odległość z której odcinek równy jednostce astronomicznej byłby widziany pod kątem jednej sekundy łuku (1").
1 pc = 206265 AU = 3,26 lat świetlnych = 3,094 ∙ 1016 m

Typowa odległość między układami gwiazdowymi w obszarze Galaktyki sąsiadującym z Układem Słonecznym jest właśnie rzędu parseków - np. najbliższa odległość do gwiazdy innej niż Słońce (Proxima Centauri) jest równa ok. 1,3 pc.