Przedrostki jednostek

Aby nie operować tysiącami, milionami i miliardami do opisu bardzo dużych i bardzo małych wielkości, stosuje się przedrostki. W poniższej tabeli zostały one zestawione wraz z nazwami wielkości będących mnożnikami.
przedrostek skrót liczba przez którą mnożymy 

przykład

atto a 10-18 as (attosekunda)
femto f 10-15 fm (femtometr)
piko p 10-12 pF (pikofarad)
nano n 10-9 nm (nanometr)
mikro μ 10-6 μm (mikrometr)
mili m 10-3 mg (miligram)
centy c 10-2 = 0,01 cm (centymetr)
decy d 10-1 = 0,1 dm (decymetr)
    1  
deka da 10 dag (dekagram)
hekto h 102 = 100 hl (hektolitr)
kilo k 103 = 1000 (tysiąc)
---------------
(w informatyce 210 = 1024)
kg (kilogram)
km (kilometr)
---------
kB (kilobajt)
mega M 106 = 1 000 000 (milion)
---------------
w informatyce 10242= 220
MHz (megaherc)
---------------
MB (megabajt)
giga G 109 = 1 000 000 000 (miliard)
---------------
w informatyce 10243 = 230
GHz (gigaherc)
---------------
GB (gigabajt)
tera T 1012 = 1 000 000 000 000 (bilion)
---------------
w informatyce 10244= 240
TB (terabajt) w informatyce
---------------
TB (terabajt)
peta P 1015 (biliard)
---------------
 w informatyce 10245= 250
rzadko stosowane
---------------
 PB (petabajt)
exa E 1018 (trylion) rzadko stosowane
zetta Z 1021 rzadko stosowane
jetta Y 1024 (kwadrylion) rzadko stosowane
    1030 (kwintylion) rzadko stosowane
    1036 (sekstylion) rzadko stosowane