Fizykon.org - strona główna   | O witrynie |O autorze witryny | kontakt z autorem |

Strona główna | FilozofiaLiryka | komentarze różne | GaleriaInformatyka |     | O Fizykon.orgu

Dział komentarzy i recenzji

Recenzje wydawnicze

Kwantechizm - Andrzej Dragan

Słowa kluczowe - Wiesław Babik

Filozofia (w) fizyce - Jarosław Kukowski

Epistemologia - Jan Woleński

Komentarze o szkole i edukacji

Komentarze związane z etyką i psychylogią

Komentarze polityczne 

Komentarze o mediach  

 

Filozofia
Dłuższe opracowanie

O pojęciu prawdy

Fundamentalizm i libertynizm

Mrzonki ateizmu

Opowiastki filozofujące

Krótkie myśli

Komentarze

O myśleniu twórczym

Liryka
Liryka fizyka

 

Droga życia

Przestrzeń

 

Blogi różne

Dlaczego wolne oprogramowanie...

Komentarze związane z etyką i psychologią

Komentarze o szkole i edukacji

 

"Słowa kluczowe"  Wiesław Babik

„Słowa kluczowe” autorstwa Wiesława Babika to oczywiście, jak można się spodziewać z tytułu,  pozycja poruszająca ogólnie tematykę słów kluczowych. Dokładniej, znajdziemy tam dyskusję dotyczącą definicji tego terminu, historii rozwoju badań, organizacji języków (zbiorów) tych słów, w pewnym stopniu zastosowań. Podejście zastosowane w tej książce określiłbym jako „semantyczne”, tzn. skupiające się na warstwie językowej, definicyjnej, opisowej. Kwestie informatyczne zostały potraktowane dość pobieżnie. W szczególności nie pojawiły się tu – przeze mnie nieco oczekiwane – zagadnienia obróbki słów kluczowych, algorytmy, mechanizmy zarządzania tymi jednostkami ich w systemach bazodanowych. Można zatem powiedzieć, że nie jest to raczej książka dla programistów, czy ogólniej informatyków, lecz dla osób zainteresowanych tematyką słów kluczowych od strony językowej, opisowej. Polecić ją można zatem osobom nastawionym na zdobycie ogólnej wiedzy.

 

Jeśli chodzi o sam odbiór tekstu, to mam dość mieszane uczucia – z jednej strony należy docenić poprawność językową i formalną wypowiedzi, ogólną erudycję autora. Z drugiej jednak strony cecha ta może powodować pewną trudność w odbiorze – zdania są pisane stylem, który określiłbym jako „przesiąknięty naukowością” - z nagromadzeniem słów trudniejszych, neologizmów, terminów rzadziej używanych w mowie potocznej. Podczas lektury wielokrotnie zdarzyło mi się sięgać do słowników, gdyż bez nich tekst był nie zrozumiały. Ta cecha może utrudnić rozumienie tekstu osobom o mniejszej erudycji ogólnej. Poza tym nieco brakowało mi podczas lektury większego skupienia się na celach, naświetleniu powodów, dla których autor stosuje takie, a nie inne podejście. Stwierdzenia, sformułowania byłyby bardziej czytelne, gdyby wcześniej naświetlony został kierunek rozumowania, który w danym momencie autor uznał za właściwy. Ten kierunek bywa niewystarczająco jasno zaznaczony.

Jeśli chodzi o wrażenia pozytywne, to najbardziej zainteresował rozdział poświęcony organizacji słowników słów kluczowych. Wskazano tam on na możliwość odmiennych sposobów podejścia do hierarchizowania tych słów, a w konsekwencji tworzenia różnych powiązań z tego samego zbioru wyjściowego słów. Bardzo ciekawe wydały mi sie też spostrzeżenia, jakie znalazłem też w drugiej części książki, a odnoszących się do pewnych niuansów działania oraz prognozowanych kierunków rozwoju wyszukiwarek internetowych.

Autor raczej konsekwentnie (są wyjątki, ale nieliczne) unika wartościowania opisywanych mechanizmów, stylów stosowania słów kluczowych, zatem czytelnik nie powinien spodziewać się zbyt wielu konkretnych wskazówek dotyczących mniej, bądź bardziej poprawnego ich użycia. Brakowało mi bardziej subiektywnego rozliczenia zalet i wad różnych rozwiązań - są one przedstawione, ale nie ocenione. Tego rodzaju oceny czytelnik będzie musiał dokonywać sam. Może natomiast poznać przykłady, że takie zastosowania zostały dokonane.

Osobiście książkę „Słowa kluczowe” potraktowałbym bardziej jako pewien teoretyczno - ideowy wstęp, ogólne spojrzenie na tematykę, niż gotowy materiał do własnych zadań,  zastosowań. Konkretów dotyczących rozwiązań będzie trzeba poszukać w innych źródłach. Na szczęście dobrą stroną książki Wiesława Babika jest bogata bibliografia, co może stanowić punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Podsumowując: „Słowa kluczowe” można uznać za ciekawe, ale dość ogólne wprowadzenie do tematyki słów kluczowych. Zawiera znaczną ilość cennych spostrzeżeń i informacji, jednak od strony odbioru może okazać się tekstem dość wymagającym z racji na dość trudny język i niezbyt wysoki poziom zhierarchizowania omawianych zagadnień.

Michał Dyszyński Warszawa 11 sierpnia 2012