Równia - wstęp |
Równia - co to jest
|
Równia - podstawowy problem
|
Siły na równi
|
Rysowanie sił
|
Rozkład siły ciężkości
|
Rysowanie siły reakcji równi
|
Rysowanie siły tarcia
|
Obliczanie siły wypadkowej
|
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
|
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
|
Klocek na równi - zadania dodatkowe
|
Równia - rozwiązanie problemu 1
|
Rozwiązanie problemu 2

 

Klocek na równi - zadania dodatkowe

A teraz dwa proste problemy - zadanka dla sprawdzenia, czy wszystko jest jasne. Jeśli rozumiemy skąd wziął się wzór na przyspieszenie klocka zsuwającego się z równi, to powinniśmy także rozwiązać takie problemy:

Problem 1

Dane jest masa klocka, kąt nachylenia równi i współczynnik tarcia. 

Ile wynosi siła tarcia dla klocka w ruchu i spoczywającego. 
Jaki kąt nachylenia powinna mieć równia o współczynniku tarcia f = 0,5, aby klocek postawiony na niej nie zsuwał się?

Problem 2

Z jaką siłą należy ciągnąć ciało o masie 100 kg w górę gładkiej równi (gładka, czyli bez tarcia!) o kącie nachylenia 30°?

 Ile razy mniej siły trzeba, aby wciągnąć ten klocek po równi tej niż podnieć go?

 

Wskazówki do problemu 1

Jest to problem łatwy rachunkowo, choć nie całkiem oczywisty, jeśli chodzi o wytłumaczenie. Na początek spróbuj rozwiązać ten problem samodzielnie.

... Znasz już odpowiedź? 
- jeśli nie, to spróbuj wziąć pod uwagę, że dla klocka spoczywającego siły muszą się równoważyć. A dla klocka w ruchu - rozwiązanie jest w tekście poprzednich wyprowadzeń... 

Pewnie już wszystko jasne. Ale gdyby jednak nie, to ...

Rozwiązanie problemu 1

Wskazówki do problemu 2

Tu trzeba wziąć pod uwagę, że teraz siła tarcia działa inaczej, niż w przypadku klocka zsuwającego się...

Rozwiązanie problemu 2 jest tu.