Równia - wstęp |
Równia - co to jest
|
Równia - podstawowy problem
|
Siły na równi
|
Rysowanie sił
|
Rozkład siły ciężkości
|
Rysowanie siły reakcji równi
|
Rysowanie siły tarcia
|
Obliczanie siły wypadkowej
|
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
|
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
|
Klocek na równi - zadania dodatkowe
|
Równia - rozwiązanie problemu 1
|
Rozwiązanie problemu 2

 

 

Rysowanie siły reakcji równi

Siła reakcji równi jest siłą dokładnie przeciwną do składowej siły ciężkości prostopadłej do równi (siły dociskającej). Ma więc ona ten sam kierunek i wartość co siła dociskająca, ale przeciwny zwrot.

Dlatego, żeby dobrze narysować tę siłę, najpierw pomocniczo musimy wykreślić wektor składowej siły ciężkości dociskającej klocek do równi.

Siłę reakcji rysujemy od punktu styczności klocka z równią, aby podkreślić, że źródłem tej siły jest równia (gdyby nie było równi, nie byłoby tej siły i klocek by spadał)

 

Na tym rysunku grubsza strzałka zielona to siła reakcji podłoża