Równia - wstęp |
Równia - co to jest
|
Równia - podstawowy problem
|
Siły na równi
|
Rysowanie sił
|
Rozkład siły ciężkości
|
Rysowanie siły reakcji równi
|
Rysowanie siły tarcia
|
Obliczanie siły wypadkowej
|
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
|
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
|
Klocek na równi - zadania dodatkowe
|
Równia - rozwiązanie problemu 1
|
Rozwiązanie problemu 2

 

Jak poprawnie narysować rozkład sił na równi?

Oto sposób postępowania:

1. Najpierw rysujemy siłę ciężkości skierowaną pionowo w dół. Punkt przyłożenia siły ciężkości powinien znajdować się w środku ciała.

2. Rozkładamy siłę ciężkości na składowe, aby przeanalizować dwie role jakie pełni siła ciężkości (patrz Dokładny rozkład siły ciężkości na składowe):

  1. składową równoległą do kierunku ruchu (a więc i do powierzchni równi) - jest to tzw. "siła ściągająca", czyli składowa powodująca ruch klocka w dół równi
  2. składową prostopadłą do równi - dociska ona klocek do równi

3. Rysujemy siłę reakcji równi (patrz - Rysowanie siły reakcji równi) jest ona dokładnie przeciwna do składowej siły ciężkości prostopadłej do równi (siły te równoważą się). Siła reakcji równi nie pozwala klockowi spadać. Zwyczajowo punkt przyłożenia tej siły rysujemy od punktu styczności klocka z równią.

4. Rysujemy siłę tarcia (patrz Rysowanie siły tarcia). Wektor tej siły "leży" na równi przyczepiony do końca klocka. Musi być on przeciwny do kierunku ruchu, a więc dla klocka zsuwającego się będzie wycelowany nieco w górę.

Kompletny rozkład sił na równi wygląda tak:

Jak widać na klocek działają trzy siły. Nie narysowano sił składowych kreślonych pomocniczo, bo nie są one prawdziwymi siłami, mającymi źródło w oddziaływaniu z innymi ciałami, tylko obrazują role jakie pełni tu siła ciężkości.

Dokładne narysowanie wszystkich sił jest bardzo ważne, bo stanowi punkt wyjścia do dalszych obliczeń.