Równia - wstęp |
Równia - co to jest
|
Równia - podstawowy problem
|
Siły na równi
|
Rysowanie sił
|
Rozkład siły ciężkości
|
Rysowanie siły reakcji równi
|
Rysowanie siły tarcia
|
Obliczanie siły wypadkowej
|
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
|
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
|
Klocek na równi - zadania dodatkowe
|
Równia - rozwiązanie problemu 1
|
Rozwiązanie problemu 2

 

Cel podstawowy rozważań o równi

Podstawowym celem jaki postawimy sobie przy analizie ruch klocka na równi pochyłej jest 

wyznaczenie siły wypadkowej  

a później

przyspieszenia, działającego na klocek zsuwający się z równi.

Jeżeli siła wypadkowa okaże się równa zero, to oznaczać to będzie, że klocek pozostanie w spoczynku, lub (jeżeli kto go wcześniej pchnął) będzie poruszał się po równi  ruchem jednostajnym prostoliniowym.

W przypadku gdy siła wypadkowa będzie większa od zera będziemy mogli obliczyć przyspieszenie klocka. Zastosujemy wtedy II zasadę dynamiki Newtona:

 W celu wyznaczenia siły wypadkowej będziemy musieli:
Ustalić wszystkie siły jakie działają na ciało zsuwające się z równi
Zsumować je

Uzyskana siła (suma wektorowa!) będzie naszą szukaną siłą wypadkową.
Po znalezieniu siły wypadkowej, podzielimy uzyskany wynik przez masę i już będziemy mieli wynik, o który walczymy.

No to do dzieła!