Równia - wstęp |
Równia - co to jest
|
Równia - podstawowy problem
|
Siły na równi
|
Rysowanie sił
|
Rozkład siły ciężkości
|
Rysowanie siły reakcji równi
|
Rysowanie siły tarcia
|
Obliczanie siły wypadkowej
|
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
|
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
|
Klocek na równi - zadania dodatkowe
|
Równia - rozwiązanie problemu 1
|
Rozwiązanie problemu 2

 

Rysowanie siły tarcia

Siłę tarcia narysować jest najłatwiej, bo jest ona zawsze zgodna z kierunkiem równi, a jej zwrot jest przeciwny do prędkości. Zazwyczaj przy rysunkach pomocniczych nie musimy martwić się o długość strzałki tej siły, bo nie zależy ona bezpośrednio od pozostałych sił (ale pośrednio tak!)

Na tym rysunku przedstawiono przypadek siły tarcia dla ruchu w dół równi. Tarcie klocka poruszającego się w górę równi (ciągniętego, bądź energicznie pchniętego) byłoby przeciwne.

na tym rysunku na zielono narysowana jest siła tarcia

Warto tu zwrócić uwagę na jedną rzecz przy rysowaniu owej siły. Rysujemy ją tutaj POGLĄDOWO. Jak rozumieć tu słowo "poglądowo"?
- Chodzi o to, że na tym etapie rysowania nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich wariantów ruchu klocka n równi. Na rysunku siła tarcia jest w górę, co oznacza, że klocek zsuwa się w dół. Albo...
- albo się NIE ZSUWA.

No tak!... - tu zaoponuje biedny Czytelnik - to się w końcu zsuwa, czy nie?!!! Wrrrrr...

Sytuacja powyższa odpowiada dwom scenariuszom - dla klocka zsuwającego się w dół równi i dla klocka spoczywającego na równi (utrzymywanego właśnie siłą tarcia). Wartości siły tarcia w tych przypadkach mogą się różnić. Trzeba więc być czujnym dostosowując opis tego rozwiązania do problemów bardzo podobnych, które mogą się pojawić.