Równia - wstęp |
Równia - co to jest
|
Równia - podstawowy problem
|
Siły na równi
|
Rysowanie sił
|
Rozkład siły ciężkości
|
Rysowanie siły reakcji równi
|
Rysowanie siły tarcia
|
Obliczanie siły wypadkowej
|
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
|
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
|
Klocek na równi - zadania dodatkowe
|
Równia - rozwiązanie problemu 1
|
Rozwiązanie problemu 2

 

Rozkład siły ciężkości na składowe

Siła ciężkości jest podstawową siłą powodującą ruch klocka na równi. Aby określić dokładnie jej rolę w tej sytuacji musimy rozłożyć ją na składowe. 

W celu rozłożenia siły ciężkości na składowe postępujemy następująco:

Rysujemy siłę ciężkości skierowaną pionowo w dół. W rysunkach schematycznych nie musimy się martwić o jej długość - rysujemy ją tak, aby dobrze mieściła się na rysunku.

rysujemy linie pomocnicze (przerywane): prostopadłe i równoległe do równi. Muszą one przechodzić przez początek i koniec wektora siły ciężkości.

 

 

Poprowadzimy wektory sil składowych:

- składowa prostopadła do kierunku ruchu (P+) ma początek w początku siły ciężkości, a koniec w punkcie przecięcia linii pomocniczych (patrz rzutowanie wektora)

- składowa równoległa do kierunku ruchu (P||) ma początek w początku siły ciężkości, a koniec w drugim punkcie przecięcia linii pomocniczych

Uwaga:
Te dwie składowe nie są nowymi siłami, lecz zastępują nam siłę P tak, że ukazują jej rolę w ściąganiu klocka w dół i dociskaniu do powierzchni równi.

Na tym rysunku na zielono zaznaczono siłę dociskającą klocek do równi (składowa prostopadła siły ciężkości), a na czerwono składową równoległą siły ciężkości.