Równia - wstęp |
Równia - co to jest
|
Równia - podstawowy problem
|
Siły na równi
|
Rysowanie sił
|
Rozkład siły ciężkości
|
Rysowanie siły reakcji równi
|
Rysowanie siły tarcia
|
Obliczanie siły wypadkowej
|
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
|
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
|
Klocek na równi - zadania dodatkowe
|
Równia - rozwiązanie problemu 1
|
Rozwiązanie problemu 2

 

Rozkład sił na równi pochyłej (pochylni)

Co warto umieć wcześniej?

Aby dobrze zrozumieć treść tego rozdziału należy znać treści omówione w rozdziałach.

Siły na równi - wstęp

Najpoważniejszym zadaniem o siłach jakie rozwiązuje się w szkole średniej jest zazwyczaj analiza ruchu klocka zsuwającego się z równi pochyłej. Jest to zadanie dosyć złożone i, niestety, bardzo często błędnie tłumaczone. Dlatego postaram się dokładnie wyjaśnić ten problem.