I zasada dynamiki

I zasada dynamiki może być (jest) formułowana na kilka sposobów. Najczęściej ma ona postać:

Jeżeli na ciało nie działają siły zewnętrzne, lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. 

To sformułowanie (zaproponowane jeszcze przez Newtona) nie jest najszczęśliwsze, bo w pewien sposób "ukrywa" istotny sens I zasady dynamiki, a za to skupia się na czymś, co wydaje się być oczywiste. W efekcie może to prowadzić do błędnych wniosków.

Bardziej poprawnym (od strony zwrócenia uwagi na istotę tego prawa) sformułowaniem jest:

Istnieje taki układ odniesienia, w którym 
- jeżeli na ciało nie działają siły zewnętrzne, lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. 

Różni się ono od poprzedniego dodatkiem na początku (wyróżnionym pogrubieniem czcionki). Ten dodatek jest o tyle istotny, że usuwa fałsz pierwotnej wersji twierdzenia pojawiający się w układach nieinercjalnych. Bo I zasada dynamiki w pierwotnym sformułowaniu w układach nieinercjalnych jest po prostu nieprawdziwa

To drugie, ulepszone sformułowanie można przekazać jeszcze nieco inaczej - można je  rozbić na:

wyjaśnienie czym są układy inercjalne (a definiują się one niemal identycznie, jak I zasada dynamiki w pierwotnym stwierdzeniu)

zapostulować (założyć) istnienie tych układów

W takim ujęciu I zasada dynamiki ma postać:

Istnieją układy inercjalne.

Po co jest I zasada dynamiki?

I zasada dynamiki ma spełnić jedno podstawowe zadanie – dać punkt wyjścia do wprowadzenia II, a potem także III zasady dynamiki Newtona.

Jeszcze inaczej patrząc na sprawę - I zasada dynamiki rozbija nam wszystkie układy odniesienia jakie wprowadza fizyka na 2 klasy:

układy, w których brak sił (lub ich równowaga) implikuje brak przyspieszenia ciała (układy inercjalne)

układy, w których mimo braku sił zewnętrznych, ciało może poruszać się ruchem przyspieszonym. Układy tego rodzaju nazywane są układami nieinercjalnymi, czyli układami, w których pojawiają się szczególny rodzaj sił - siły bezwładności..