Definicja siły

Siłę definiować wzorem można na dwa równoważne ("prawie" równoważne, bo jeśli uwzględnimy efekty teorii względności Einsteina, to może ujawnić się różnica między tymi definicjami) sposoby:

z przyspieszenia, czyli z drugiej zasady dynamiki (patrz ew. -> przyspieszenie)

z pędu (patrz ew. -> pęd)

Definicja siły z przyspieszenia (z II zasady dynamiki Newtona)

wzór często stosowany przez naukowców, a przydatny też w szkole. Uwzględnia zjawiska teorii względności Einsteina i daje się łatwiej zastosować w teorii kwantów.

wzór skalarny

wzór wektorowy

F = m∙a

Siła działająca na ciało o masie m związana z danym oddziaływaniem równa jest iloczynowi masy ciała i przyspieszenia nadawanemu ciału przez to oddziaływanie

F = m∙a

Mówiąc inaczej siłę poznajemy po tym, że ciało tej sile poddane zaczyna zmieniać swoją prędkość (bo przyspieszenie jest miarą zmiany prędkości). Im większa siła działa, tym szybciej zmienia się prędkość. Np. duża siła w krótkim czasie rozpędza ciężki obiekt do dużych prędkości. Duża siła może też szybciej zatrzymać wielki rozpędzony obiekt.

W opisywanym wzorze na siłę mamy też masę. Ma to związek z faktem, że ta sama szybkość zmiany prędkości wymaga większej siły dla ciała ciężkiego (czyli o dużej masie) niż lekkiego.

Definicja siły z przyspieszenia jest najczęściej stosowana w szkole i w zwykłych zagadnieniach technicznych.

Definicja siły z pędu

wzór skalarny

wzór wektorowy

Siła związana z jakimś oddziaływaniem jest równa szybkości zmiany pędu ciała wywołanej przez to oddziaływanie.

Inaczej mówiąc - duża siła potrafi zmienić pęd szybko, mniejszej sile ta sama zmiana pędu zajmie znacznie więcej czasu.

Podsumowanie

Siła jest miarą przyspieszenia nadawanego swobodnemu ciału.

lub

Siła jest równa szybkości zmiany pędu.