Obliczanie siły wypadkowej - przypadek 2

Siły działające wzdłuż jednej prostej i przeciwnie skierowane

Załóżmy, że początkowo mamy dwie siły: F1  i F2, które mają taki sam kierunek i przeciwny zwrot. Mogą też różnić się wartościami.

 

Znajdziemy ich siłę wypadkową.

W tym celu.

1. przesuniemy drugi wektor (równolegle) tak, aby jego początek pokrył się z końcem pierwszego wektora.

 

2. Narysujemy siłę wypadkową, która będzie miała początek w początku pierwszego wektora i koniec, w końcu drugiego wektora

 

Obliczenia na liczbach

Z tej konstrukcji widać, że w takim przypadku długość wektora siły wypadkowej jest różnicą długości wektorów składowych:

lub zapisując wartości wektorów jako symbole bez znaku strzałki:

Fwypadkowa = F1 - F2