Zastosowanie II zasady dynamiki Newtona 

Przykład 3 spadający przedmiot

Problemem, który sobie stawiamy jest określenie co będzie działo się z przedmiotem, który początkowo wisi na nici, a później nagle tę nić przetniemy. 

Opis sytuacji

Przedmiot który wisi wiszący na nici podlega działaniu siły ciężkości o wartości

P = mg

Siła ciężkości jest równoważona przez siłę podtrzymującą ze strony nici.

 

Jeśli jednak nić przetniemy, to z dwóch sił, ta pochodząca od nici (N) zniknie. W efekcie otrzymamy niezrównoważoną siłę P, która zacznie nadawać ciału przyspieszenie.

 

W myśl drugiej zasady dynamiki przyspieszenie to będzie równe

 

Ale ponieważ:

F = P = mg

więc

 

Przyspieszenie ciała będzie równe przyspieszeniu ziemskiemu g. (przeciętnie g=9,81 m/s2). Dlatego ciało zacznie spadać, zwiększając stale swoją prędkość mniej więcej o 10 m/s w każdej kolejnej sekundzie ruchu..