Druga zasada dynamiki Newtona

Treść drugiej zasady dynamiki brzmi:

 

Przyspieszenie jakie nadaje niezrównoważona siła F  ciału o masie m jest wprost proporcjonalne do tej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

Ponieważ zarówno przyspieszenie jak i prędkość są wielkościami wektorowymi, to precyzyjniej byłoby przedstawić II zasadę dynamiki w postaci wzoru ze strzałkami nad symbolem siły i symbolem przyspieszenia.

Ta postać wzoru na II zasadę dynamiki mówi nam, nie tylko o samej wartości przyspieszenia, ale też o kierunku i zwrocie:
Kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora siły.

Prosty przykład:

Jeśli na ciało o masie 5 kg zadziała niezrównoważona siła o wartości 2 niutonów, to wartość przyspieszenia tego ciała wyniesie:

 

Kierunek i zwrot przyspieszenia ciała będzie zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły.

Siła w II zasadzie dynamiki

Jeśli na ciało działa tylko jedna siła, to II zasada dynamiki jest prosta do zastosowania. Jednak jeżeli sił będzie większa ilość?  - w, 3 albo nawet jeszcze więcej?
- Którą z tych sił podstawić?

Odpowiedź jest prosta. W takiej sytuacji podstawiamy do wzoru siłę wypadkową. Siła wypadkowa "zawiera w sobie" wszystkie działające siły składowe i pozwala na poprawne obliczenie przyspieszenia. 

Można więc sformułować II zasadę dynamiki w postaci. 

Czy II zasada dynamiki zawsze obowiązuje?

W podstawowej formie II zasada dynamiki Newtona obowiązuje tylko w układach inercjalnych. W układach nieinercjalnych pojawia się dodatkowe przyspieszenie (wynikające z przyspieszenia obserwatora - układu odniesienia), które "burzy" to równanie.

Jednak da się "uratować" II zasadę dynamiki również dla układów nieinercjalnych. W tym przypadku jednak do równania trzeba wprowadzić poprawkę związaną z siłami bezwładności

II zasada definiuje siłę

Drugą zasadę dynamiki można właściwie traktować też jako sposób na zdefiniowanie siły.  Wystarczy po prostu zastosować to równanie dla konkretnego jednego oddziaływania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Definicja siły.

Uwaga:

Pełne zrozumienie II zasady dynamiki wymaga zapoznania się także z I zasadą dynamiki