Informacje wstępne na temat uczenia (się) zasad dynamiki Newtona

Poprawne zrozumienie 3 zasad dynamiki sformułowanych przez Newtona, jest jednym z najtrudniejszych zadań podczas nauki szkolnej. Niestety, niewiele osób (mimo, że duża część z nich kończy studia techniczne) rozumie w pełni sens i wzajemne znaczenie tych zasad. 

Tymczasem zasady te tworzą pewną spójną całość i nie jest możliwe poprawne zrozumienie np. 1 zasady dynamiki, bez świadomości o co chodzi w 2 zasadzie. 

Tradycyjne podawanie tych zasad odbywa się po kolei - czyli najpierw pierwsza zasada, potem druga, a na końcu trzecia. Nie jest to najlepsze podejście do sprawy. Bo właściwie zasady 1-sza i 2-ga są ze sobą nierozerwalnie związane. Można by właściwie mówić o jednej konstrukcji myślowej, w której obie zasady, niczym dwie połówki owocu, wzajemnie się uzupełniają.

I właściwie najlepiej jest zacząć  naukę od zrozumienia 2-giej zasady dynamiki. Bez tego nigdy nie zrozumiemy po co wprowadza się 1szą zasadę. Jednak gdy już dobrze zrozumiemy tę drugą zasadę dynamiki, to automatycznie zorientujemy się, że ona sama w sobie nie wystarcza, że w jej ujęciu coś istotnego brakuje. I dopiero połączenie 2giej zasady z 1szą spowoduje, że cała konstrukcja nabierze sensu - wszystko "wskoczy" na swoje właściwe miejsca.

Bo w skrócie można opisać wzajemne usytuowanie zasad tak:
1 - sza zasada dynamiki formułuje niezbędne warunki, w których możliwe jest poprawne sformułowanie 2 giej zasady dynamiki Newtona.
2 - ga zasada dynamiki jest celem całej owej konstrukcji z tymi zasadami - daje nam ona możliwość przewidywania, jaki będzie ruch ciał w ustalonych warunkach. 
3 - cia zasada dynamiki Newtona jest dodatkiem do pierwszych dwóch zasad, umożliwiającym rozpatrywanie nie tylko pojedynczych ciał i działających na nie sił, ale całych układów oddziaływujących obiektów