Przykład III zasady dynamiki Newtona 
Przykład 1 – klocek leżący na poziomej powierzchni

Poszukajmy obu sił związanych z III zasadą dynamiki w odniesieniu do klocka, który spoczywa na poziomej powierzchni. Żeby taki klocek nie spadał (jako że działa na niego siła ciężkości), musi on być podtrzymywany. Tak więc pierwszą siłą w tym układzie jest:

  1. podtrzymująca siła działająca na klocek ze strony podłoża N P->K  

Teraz poszukamy przeciwnej do niej siły wynikającej z III zasady dynamiki. Łatwo zauważyć, że siła działająca ze strony powierzchni na leżący na niej klocek (siła podtrzymująca klocek przed spadkiem) jest równa sile, jaką ten klocek działa na tę powierzchnię (jest to siła obciążająca powierzchnię - siła nacisku na powierzchnię).

  1. Siłą przeciwną do siły podtrzymującej jest siła z jaką klocek działa na powierzchnię (być może powierzchnia ugina się pod tą siłą) N K->P

Oczywiście z III zasady dynamiki wynika, że siły te są przeciwne, czyli:

N P->K = - N K->P

Np.
Jeżeli ciężar klocka wynosi 20 N, to jego nacisk na powierzchnię też wynosi 20 N. Z kolei powierzchnia podtrzymuje klocek siłą o tej samej wartości 20 N.